sandbadcell

مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی چگونه است؟

توسط

آیا می دانید مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی چگونه است؟ با گسترش دنیای تجارت رقابت در تجارت نیز افزایش یافته است. در دنیا شرکت های فعال و مهم در قالب یک مجموعه از شرکت ها فعالیت می کنند. سازمان های غیرانتفاعی نیز به سازمانی گفته می شود که مالکیت بیشتر سهام مجموعه شرکت ها را بر عهده دارند. سازمان های غیرانتفاعی به منظور مدیریت مجموعه ای از شرکت های که در یک کسب و کار فعالیت می کنند به وجود آمده اند.

بنابراین سازمان های غیرانتفاعی به عنوان نهاد و سازمانی که مشارکت در سهام خود را در شرکت و سازمان های تابعه مدیریت نمایند دارای استراتژی هایی هستند. شرکت ها و سازمان های غیرانتفاعی دارای عمر کوتاهی هستند که به علت نبود استراتژی برای مدیریت دارای عملکرد پایینی هستند. مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی به معنی کنترل هدفمند و بهتر شرکت های تابع می باشد. مدیریت استراتژیک هدفمند باعث موفقیت در کسب و کار خواهد شد. لازم است قبل از پرداختن موضوع مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی به تعریفی در این خصوص بپردازیم.

sandbadcell

منظور از سازمان های غیرانتفاعی چیست؟

 چه تدابیری برای مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی لحاظ می شود؟ سازمان های غیر انتفاعی که به شرکت های مادر نیز معروف هستند به عنوان سازمان های مدیریت چند شرکت فعالیت دارند. سازمان های غیرانتفاعی هیچ عملیات تجاری انجام نمی دهند و هیچ خدماتی نیز ارائه نخواهند داد. این سازمان ها چیزی تولید نمی کنند و عملا هیچ اقدام اقتصادی و معاملاتی انجام نمی دهند.

سازمان های غیرانتفاعی دارای دارایی و سرمایه ای عظیم هستند که این دارایی ها شامل سهام شرکت های مختلف می باشد. هر اوراق و سهامی که دارای ارزش باشد از دارایی های این سازمان می باشد. این سازمان ها دارایی های شرکت های تابع خود را در اختیار دارند و نظارت و مدیریت این شرکت ها با سازمان های مادر می باشد. تصمیم گیری و مدیریت فعالیت های روزمره هر یک از شرکت های تابع مربوط به مدیران همان شرکت است و سازمان مادر در آن دخل و تصرفی ندارد. اما تصمیمات مدیران شرکت های تابع در مورد سرمایه و انجام عملیات های مهم اقتصادی باید زیر نظر شرکت مادر و با مدیریت آن باشد.

چنانچه شرکت های مادر برای مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی، استراتژی یا راه حل های موثری نداشته باشند این شرکت ها به زودی منحل خواهند شد. پس بر این اساس لازم است برای مدیریت شرکت های تابع راه حل داشته باشند. اما منظور از مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی چیست؟ در ادامه به این موضوع مهم خواهیم پرداخت.

منظور از مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی چیست؟

 اصطلاحی که برای هدایت شرکت های تابع سازمان های غیرانتفاعی استفاده می شود، مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی گفته می شود. به تکنیک هایی که شرکت غیرانتفاعی برای هدایت و کنترل شرکت های تابع و برای دستیابی به اهداف مشخصی به کار برده میشوند، مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی گفته می شود. در استراتژی ها هدف سازمان ها تعیین می شود و خط مشی رهبری این شرکت نیز برای رسیدن به این هدف مشخص خواهد شد. اداره کسب و کار تمامی شرکت های زیر مجموعه این سازمان نیز در این استراتژی ها مدیریت خواهد شد.

طبق آنچه گفته شد تنها زمانی سازمان های غیرانتفاعی در عملکرد و فعالیت و مدیریت خود موفق خواهند شد که دارای استراتژی عالی و مدیریت شده باشند. نبود یک مدیریت قوی منجر به تکروی شرکت های تابع و تصمیم گیری های مستقل آنها می باشد. که استقلال شرکت ها و تکروی آنان به ضرر دوام شرکت های مادر یا سازمان های غیرانتفاعی می باشد. پس نیاز است تا این سازمان ها بر اساس هدف و نیاز های شرکت اهداف خود را استراتژی خود را مدیریت نمایند.

governance

هدف اصلی از مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی

 ارزش آفرینی و افزایش ارزش تمامی شرکت های تابع هدف اصلی در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی می باشد. ارزش آفرینی نیاز به هدایت و مدیریت سازمان شده شرکت های مادر دارد. راه حل و یا انتخاب استراتژی توسط سازمان های غیرانتفاعی بایستی به صورت بهینه صورت بگیرد و همچنین در این راستا باید سازمان هایی طراحی شود که ارزش آفرینی در استراتژی آن وجود داشته باشد.

پس مدیران این سازمان ها همواره سعی دارند که منطق ارزش آفرینی را عملی نمایند. ایجاد ارزش مداوم در بازار های سرمایه نیازمند موفق بودن در تحویل سهام رشد یافته است. مقایسه با شرکت های مشابه یکی از راه حل هایی است که مدیران با شرکت خود برای رسیدن به این امر انجام می دهند. بیشتر شرکت های تابع از این موضوع گله مند هستند که شرکت مادر به آنها در محدود کردن هزینه های عملیاتی فشار می آورد.

اما اینکه سازمان های غیرانتفاعی برای افزایش ارزش به واحد های تجاری تابع چه استراتژی را باید دنبال نماید؟ چنانچه مدیریت شرکت های مادر در استراتژی ها موفق و موثر باشد ارزش آفرینی در کل مجموعه صورت می گیرد. برخی از شرکت ها اقدام به جذب نیرو های با استعداد می کنند و برخی دیگر از این سازمان ها اقدام به ایجاد تغییرات در تصمیمات خواهند کرد. تمامی استراتژی های موجود برای همه شرکت ها مناسب نخواهد بود. حتی شرکت ها با مقایسه و استفاده از مدیریت شرکت های مشابه خود، شاید نتواند ارزش آفرینی نماید. لازم است تا شرکت ها و سازمان غیرانتفاعی اهرم های مدیریتی خود را به شکل سازمان یافته ارزیابی و بررسی نمایند تا در ادامه فعالیت خود بتوانند بر اساس ماهیت شرکت و هدف های خود ارزش جدیدی را برای کل مجموعه خلق نمایند. به طور کلی شرکت مادر در جزئی ترین مسائل شرکت ها مداخله کرده و پیشنهاد های خود را ارائه خواهد داد. دخالت ها به صورت رسمی یا غیر رسمی خواهد بود که به دلیل اثرگذاری بر شرکت های تابع و ارزش آفرینی می باشد.

چگونگی خلق ارزش در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی

 گفته شد که هدف اصلی در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی خلق ارزش در شرکت های تابع است که برای اعمال آن قطعا از روش و راه حل هایی استفاده خواهد کرد. همچنین لازم به یادآوری است که تداوم و بقای سازمان های غیرانتفاعی به ارزش و فواید آن بستگی دارد. مدیریت استراتژیک در این سازمان ها بایستی دارای مزیت باشد تا باعث افزایش ارزش در این شرکت ها شود. سازمان های غیرانتفاعی دارای مزیت مالی و غیر مالی است که در ادامه نیز به آن پرداخته می شود. سازمان های غیرانتفاعی دارای تمامی مزیت های موجود در زیر مجموعه ی مزیت های مالی و غیر مالی نیستند بلکه در داشتن یکی از این مزیت ها قابلیت ویژه ای را دارا می باشد. پس بر اساس این قابلیت واحد مدیریت استراتژی های لازم در مدیریت شرکت های تابع را به کار خواهد برد.

استراتژی دارایی، استراتژی سبد و استراتژی سرپرستی از استراتژی های لازم برای خلق ارزش می باشد.

ارزش دارایی در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی

دارایی های سازمان های غیرانتفاعی مختلف است از جمله؛ سهام های بورسی و غیر بورسی و ملک و وجه نقد و یا زمین، تاسیسات و تجهیزات می باشد. مدیریت صحیح این دارایی ها به عنوان یکی از برنامه های راهبردی مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی، هدف برخی از این سازمان های مادر است. اینکه چگونه از وجه نقد حاصل از دارایی ها استفاده نماید؟ یا ترکیب و نسبت بهینه گونه های مختلف دارایی های سازمان غیرانتفاعی چیست؟ سوالاتی است که مربوط به استراتژی ارزش دارایی ها می باشد.

ارزش سبد در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی

همه سازمان های غیرانتفاعی در دو یا چند صنعت فعالیت دارند پس به این دلیل باید به این نکات توجه نمود. نکاتی که در قالب سوالاتی قابل بررسی است. کدام صنعت در محدوده فعالیت های شرکت نخواهد بود؟ ترکیب بهینه در سبد فعالیت در صنایع به چه صورت است؟ تنظیم استراتژی سبد نیازمند اتخاذ تصمیم گیری های درست درباره مسیر رشد است. استراتژی سبد اشاره به استراتژی پرتفوی از جمله استراتژی رشد و تنوع بخشی دارد.

ارزش سرپرستی در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی

 سازمان های غیرانتفاعی به طور معمول دارای چند کسب و کار مستقل یا واحد در زیر مجموعه خود می باشند. استراتژی سرپرستی به طراحی روابط میان شرکت و واحدهای تابع می پردازد. اینکه شرکت مادر تا چه حد در کسب و کار شرکت های واحد مداخله نماید؟ رویکرد این سازمان ها در ارائه خدمات به شرکت ها به چه صورت است؟ این شرکت ها چگونه با استفاده از حق خود نظارت را بر شرکت های تابع اعمال نماید؟ سرپرستی ناکارآمد به نابودی مجموعه منجر خواهد شد. پس هدف از این استراتژی پاسخ به این سوالات می باشد و در خصوص سرپرستی سازمان راه حل هایی ارائه خواهد داد.

منظور از مزایای مالی و غیر مالی در مدیریت استراتژیک سازمان های غیرانتفاعی چیست؟

 مزایای مالی

همانطور که گفته شد چنانچه سازمان های غیرانتفاعی دارای برنامه ریزی اصولی باشند باعث عملکرد برتر شرکت خواهند شد. روند مدیریت استراتژیک سازمان های غیر انتفاعی و برنامه ریزی باعث ایجاد تفاوت هایی در اندازه گیری و تعیین فروش و بازدهی در دارایی ها و اندازه گیری ثبت شده در سود می شود. سازمان های غیرانتفاعی که رویکرد های مالی را در استراتژی خود در نظر میگیرند، انتظار می رود که رشد سریع و قابل توجهی در انتظار آنها باشد. کلیه منابع های سود آوری در واحد و شرکت های تابع آنالیز خواهند شد. تمامی جهات مختلف در سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و سهام و یا مدیریت مالی بررسی خواهد شد و در مسیر سوددهی قرار خواهند گرفت.

مزایای غیر مالی

مسلما فقط تزریق سرمایه و یا در نظر داشتن منابع مالی واحد های تابع از استراتژی های سازمان های غیرانتفاعی نخواهد بود. در نظر داشتن استراتژی های رفتاری و اصلاح در آنها نیز در بهبود عملکرد سازمان های غیرانتفاعی موثر خواهد بود. مدیریت استراتژیک در کنار آمدن با تصمیم گیری ها لازم می باشد. پس این موارد از مزایای غیر مالی در مدیریت استراتژیک محسوب می شود که بر قرار زیر است؛

  • اهداف و رهنمود های مشخصی را برای آینده سازمان و واحد های تابع ایجاد خواهد کرد.
  • راه حلی برای پیش بینی فرصت ها و مشکلات های آینده فراهم می شود.
  • رضایت از عملکرد و انگیزه را افزایش خواهد داد.
  • عملکرد بهتر و موثرتری برای سازمان و شرکت های تابع به همراه دارد.
  • سازمان های غیرانتفاعی در تصمیم گیری سریع و بهتر خواهند شد.
  • تغییرات و اثرات نامطلوب را کاهش می دهد.
  • دید عینی و قابل مشاهده از مشکلات مدیریتی را ایجاد خواهد کرد.
  • کنترل فعالیت های واحد تابع نیز بهتر خواهد شد.
  • به مدیریت کسب و کار نظم و انضباط می بخشد.
  • برای تصحیح تصمیمات غلط و ناکارآمد منابع کمتر و زمان کمتری صرف خواهد شد.

 

ممکن است دوست داشته باشید