فرایند تدوین استراتژی

مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ چگونه است؟

توسط

مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ، از چه روش هایی بهره میگیرد؟ مدیریت و رسیدگی به امور حیاتی شرکت های موجود در سازمان های هلدینگ، امری پیچیده و دشوار است. با توجه به تعداد شرکت های موجود در سازمان، ایجاد هماهنگی، ارزش آفرینی، حفظ موفقیت های بدست آمده و گام برداشتن در مسیر موفقیت در وهله ی اول وظیفه ی تک تک شرکت ها و در نهایت بر عهده ی مدیریت هلدینگ می باشد.

مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ علاوه بر ایجاد هماهنگی و نظم میان فعالیت شرکت های زیرمجموعه، در حوزه کسب و کار، حوزه مشتری مداری، حوزه مالی و حوزه پشتیبانی، تاکتیک ها و روش های مناسبی در جهت موفقیت اجرا می‌کند. با توجه به اینکه سازمان هلدینگ دارای ارزشی افزون بر ارزش تک تک اعضای زیرمجموعه می باشد، با تعریف ارزش‌های مؤثر فعالیت شرکت ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین ارزش گذاری صحیح مسیری نسبتا پایدار برای اجرای وظایف و رسیدن به اهداف سازمان ترسیم می‌کند.

فرایند تدوین استراتژی

“در پلتفرم عمده فروشی آنلاین سندباسل از یک کیلو تا یک کشتی را به راحتی بفروش!!!”

مفهوم مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ

 بررسی مفهوم و معنای سازمان‌ هلدینگ، لازمه ی شناخت تاکتیک ها و روش های مدیریت استراتژیک در سازمان های هلدینگ می باشد. در واقع آشنایی با تعریف صحیح هلدینگ زمینه ی درک صحیح مدیریت استراتژیک و مناسب را فراهم می نماید. هلدینگ به سازمانهای بزرگی اطلاق می‌شود که مالکیت همه یا درصدی از سهام شرکت های مختلف را برعهده دارد و به همین دلیل آنها را مدیریت می‌نماید. بنابر تعریف مذکور شرکت های موجود در هلدینگ به دو دسته ی شرکت های مادر و شرکت های سرمایه گذاری تقسیم می‌شوند. شرکت های مادر در واقع به شرکت هایی گفته می‌شود که اکثریت سهام آنها تحت مالکیت هلدینگ است و با اجرای سیاست های راهبردی علاوه بر ایجاد هماهنگی اعضا، سودآوری مناسبی دارند.

شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی گفته می‌شود که درصد کمی از سهام آنها تحت مالکیت هلدینگ قرار دارد و فعالیت آنها تا حدودی با هلدینگ هماهنگ است و بیشتر به دنبال سود آوری هستند. دسته بندی شرکت های زیرمجموعه ی هلدینگ بر اساس حیطه فعالیت آنها و اجرای سیاست های متناسب با گروه های مختلف علاوه بر تسهیل مدیریت، سبب پیشرفت و ترقی سازمان می‌گردد. سازمان های هلدینگ در 40 سال گذشته، سیاست های مدیریتی مختلفی اتخاذ نموده اند. اما امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسیع ارتباطات، سبب افزایش رقابت سازمان های مختلف شده است. واحد مدیریت استراتژیک هلدینگ با ارزش گذاری نوین و نظارت بر عملکرد شرکت های بزرگ و کوچک، در جهت ساماندهی امور و کسب موفقیت گام برمی‌دارد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک، واحدی نوین در عرصه مدیریت هلدینگ است که با ارزش آفرینی و عملکرد صحیح در حوزه های مالی، پشتیبانی، مشتری مداری و ارتباطات شرکت ها به ارتباط وسیع و تأثیرگذار شرکت های زیرمجموعه جامه عمل می‌پوشاند.

نظارت بر حوزه کسب و کار در مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ

استفاده از تجارب افراد موفق در زمینه های مختلف، علاوه بر پیشگیری از بروز خطا، سبب تسهیل پیشرفت می‌گردد. مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ به منظور بهره گیری از موفقیت شرکت های زیرمجموعه در تمام مجموعه، سیاست های خاصی در حوزه کسب و کار اتخاذ نموده است. شناخت و ارزیابی فعالیت  شرکت های موفق در هلدینگ و انتقال تجارب آنها به سایر اعضا سبب ارتقاء عملکرد و کسب موفقیت های چشمگیر خواهد شد. بنابراین تلفیق و هماهنگی شرکت های موفق و در حال توسعه ی هلدینگ علاوه بر تسهیل مدیریت، تاثیرات شگرفی در نحوه عملکرد واحدهای ضعیف و متوسط خواهد داشت.

ادغام شرکتها زمینه ساز فروش بیشتر، کاهش خطا و افزایش تجارب خواهد شد. همکاری شرکت های زیر مجموعه سبب معرفی بیشتر محصولات به مشتری می‌گردد و سبب رونق دو سویه ی کسب و کار خواهد شد. مدیریت حوزه کسب و کار شرکت های هلدینگ تحت تأثیر الگوبرداری صحیح، ایجاد و تقویت همکاری شرکت های زیرمجموعه، مدیریت برند، مدیریت صحیح دانش و آموزش، مدیریت همگام سازی و تلفیق شرکت ها و مدیریت هوشمندانه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد.

فرآیندهای حوزه کسب وکار در مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ

مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ در حوزه کسب و کار طی فرآیندهای مختلفی چون مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات یا IT، مدیریت دانش، الگوبرداری صحیح، تقویت همکاری و ادغام شرکتها، مدیریت فروش و مدیریت برند انجام می‌شود. توضیح هریک از فرآیندها به شرح زیر است.

 • مدیریت فناوری اطلاعات(IT) : خدمات IT و آپدیت اطلاعات در دسترس مدیران و واحدهای سازمانی نقش مؤثری در موفقیت ایفا می‌کند. آماده سازی و ارزیابی اطلاعات و داده های مورد نیاز و طراحی و پشتیبانی از نظام اطلاعاتی متناسب با فعالیت ها از فرآیندهای مدیریت فناوری می باشند.
 • مدیریت سطح دانش (Knowledge Management) : بهره گیری از تجربیات، دانش و آگاهی واحدهای زیرمجموعه هلدینگ با مدیریت دانش امکان پذیر می‌گردد. طی این فرایند، اطلاعات تجربی و تئوری مدیران و پرسنل شرکت های موفق توسط مدیریت هلدینگ استخراج می‌شوند و جهت تصمیم گیری های صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 • الگو برداری (Benchmarking) : شناسایی و ارزیابی واحدهای موفق در هلدینگ، سبب استخراج الگوهای ارزشمند می‌گردد. الگوبرداری سبب بهینه سازی عملکرد واحدها و هدف گذاری صحیح می باشد. ارزیابی و تعیین شرکت های موفق، استخراج و تعیین رفتارها و تصمیمات صحیح و ارزیابی فاصله ی وضعیت موجود و وضعیت مدنظر طی الگوبرداری انجام می‌شود.
 • مدیریت تلفیق: بنا به تجربیات هلدینگ های موفق، همسو سازی و تلفیق مجموعه در راستای فروش بیشتر و گسترش واحدهای مختلف جایگاه ویژه ای در مدیریت صحیح دارد.

مدیریت استراتژیک سازمانهای هلدینگ در حوزه مشتری

به جرات میتوان گفت بقای اکثر کسب و کارها در گرو مشتری مداری و کسب رضایت مشتری قرار دارد. مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ با توجه ویژه به فرآیندهای جذب مشتری، کسب رضایت وی، افزایش کیفیت خدمات ارائه شده متناسب با نیاز مشتری و… سبب افزایش فروش و در نهایت سبب افزایش ارزش سهام شرکت ها می‌گردد. توضیح فرآیندهای مذکور به شرح زیر است:

جذب مشتری: تبلیغات و معرفی خدمات و محصولات به منظور یافتن مخاطب و جذب مشتری  انجام می‌شود. تمام فعالیت های جذب مشتری تحت نظارت مدیریت انجام می‌گیرند.

حفظ: حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری در گذر زمان، سبب حفظ مشتری می‌گردد.

رشد: حفظ و جذب مشتری در گذر زمان نیازمند رشد و توسعه ی خدمات ارائه شده می باشد. این امر با شناخت مشتری و ارزیابی انتظارات آنها میسر می‌شود.

انتخاب: شناسایی بازار هدف و تلاش برای جلب نظر مشتریان احتمالی در پیشرفت مجموعه موثر می باشد. این امر با افزایش تعامل با مشتری و توجه به زیرساخت های ارتباط مشتریان انجام می‌شود.

count
 

مدیریت مالی زیربنای مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ

مسائل مالی در تمامی کسب و کارها جایگاه ویژه ای دارند و موفقیت سازمان به مدیریت صحیحی امور مالی بستگی دارد. حوزه ی مالی به عنوان یکی از حوزه های حائز اهمیت در مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ، تحت فرآیندهای مدیریت مالی، مدیریت ریسک و مدیریت سهام انجام می‌پذیرد. واحد مدیریت با بررسی بازار هدف و فرصت های موجود، میزان سودآوری شرکت ها و برآورد سود و زیان سالیانه، فعالیت شرکت های سازمان را ساماندهی می‌نمایند. فرآیندهای حوزه مالی به شرح ذیل می باشند:

 • مدیریت مالی: بررسی و ارزیابی تمام صورت های مالی، فاکتورهای فروش و داده های مالی به صورت هدفمند و به منظور کنترل وضعیت مالی شرکت ها انجام می‌گیرد. مدیریت افزایش و کاهش سرمایه اعم از وجوه نقد و دارایی ها تحت کنترل فرآیند مدیریت مالی قرار دارند.
 • مدیریت سهام: میزان سهم هلدینگ در سهام شرکت های زیرمجموعه با توانایی آنها در مدیریت شرکتها ارتباط مستقیم دارد. بنابراین مدیریت سهام های در دسترس به منظور سود آوری و کنترل ضرر و زیان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. این فرآیند پس از ارزیابی داده های اقتصادی شرکت های تحت نظارت سازمان و ساماندهی سهام بر اساس سود و بازده انجام می‌شود.
 • مدیریت ریسک: خطر کردن بخش جدایی ناپذیر شرکت های مختلف محسوب می‌شود. تعیین ابزارها و اهرم های مالی جهت کاهش خطرات ناشی از ریسک در حیطه ی ریسک و خطر قرار دارند.

سندبادسل بزرگترین بستر عمده فروشی آنلاین ، سریع ترین راه پیدا کردن تولید کننده ها و تامین‌کننده های کالاهای عمده فقط تو سندبادسل ممکنه!!”

sandbadcell

حوزه پشتیبانی زیرمجموعه مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ

 حوزه ی پشتیبانی در مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ به عنوان عاملی حیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به فعالیت گسترده‌ی نیروی انسانی در هلدینگ ها، رسیدگی و ساماندهی امور مربوط به منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد. حوزه ی پشتیبانی بسیاری از امور نیروی انسانی اعم از توسعه و گسترش کسب و کار با افزایش یا تغییر کارکنان، رسیدگی به امور حقوقی شرکت ها، رسیدگی به ارتباطات مدیران و کارکنان و بایگانی پرونده های حقوقی را پوشش می‌دهد. دستیابی سازمان های هلدینگ به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به مدیریت صحیح کارکنان بستگی دارد، بنابراین واحد مدیریت با طراحی و اجرای برنامه های هدف دار مرتبط با نیروی انسانی زمینه ی موفقیت را فراهم می‌کنند. مدیریت حوزه پشتیبانی طی فرآیندهای خاصی اجرا می‌شود.

 • برنامه ریزی: مدیریت برنامه ریزی با طراحی و تدوین برنامه های اجرایی مختلف، سطوح عملکردی سازمان را تعیین می‌نمایند. برنامه ریزی اولیه، توسط شرکت های مستقل انجام می‌شود و در نهایت باید توسط مدیران هلدینگ تایید شود. مدیریت برنامه ریزی شامل فرآیندهای مختلفی است که به شرح ذیل می باشند:

تعیین و تدوین بودجه و برنامه

نظارت بر سطوح عملیاتی

تعیین و تدوین دستورالعمل‌های مورد نیاز سازمان

ارزیابی نحوه عملکرد

 • تحقیق و توسعه: تمامی شرکت ها در مواقع مختلف به توسعه و گسترش منابع انسانی نیاز دارند. سیستم مدیریت تحقیق و توسعه با بهره گیری از سیاست های صحیح به نوآوری و گسترش کسب وکار می پردازد.
 • مدیریت منابع انسانی: بخش اداری و تمام کارکنان فعال در هلدینگ ها در میزان پیشرفت سازمان در راستای اهداف معین، مؤثر است. مدیریت منابع انسانی ابتدا در واحدهای کوچکتر و سپس توسط هلدینگ بررسی میشود.

“رایگان و بدون کارمزد، از یک کلیو تا یک کشتی از محصولات غذایی،آرایشی بهداشتی و صنایع دستی رو در سایت سندبادسل بفروش. کافیه فقط ثبت نام کنی!!!!  “

sandbadcell

نکات مهم مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ

ارزش سهام سازمان های مختلف به مزیت ها و توانایی های آنها در سودآوری و افزایش دارایی ها می باشد. مدیریت استراتژیک سازمان های هلدینگ با ارزش گذاری صحیح در راستای کسب موفقیت شامل موارد بسیاری چون برنامه ریزی بودجه، استخدام و تعلیق نیرو، گردش نقدینگی، نظارت بر سود و زیان و… می باشد. نکات قابل توجه در مدیریت هلدینگ ها به شرح ذیل می باشند.

 • استراتژی دارایی: سازمان های هلدینگ صاحب دارایی های بسیاری در اشکال متنوع سهام، ملک، وجه نقد، کالا و اموال گوناگون می باشند. چگونگی مدیریت و ساماندهی این دارایی ها در مسیر بازدهی بیشتر به مدیریت صحیح نیاز دارد. نحوه سرمایه گذاری، خرید و فروش سهام، حضور در بازارهای جهانی و به طور کلی چگونگی استفاده ی کاربردی از دارایی ها در راستای پیشبرد اهداف سازمان به عنوان استراتژی دارایی شناخته می‌شود.
 • استراتژی سبد: سازمان های هلدینگ صاحب سهام شرکت های بسیاری می باشند. از این رو مدیریت سهام، فعالیت در شرکت های مختلف، سرمایه گذاری در شرکت های مختلف و… جزء استراتژی سبد محسوب می‌شوند.
 • استراتژی سرپرستی: با توجه به اینکه شرکت های هلدینگ دارای تعداد زیادی شرکت و واحد فعال می باشند، نیازمند مدیریت صحیح روابط میان شرکت ها و نظارت مؤثر بر وظایف آنها است. بهره گیری مناسب از حق سرپرستی به منظور ارائه ی خدمات به شرکت های تحت نظارت، تعیین قوانین حقوقی مناسب و تعیین میزان مداخله ی مدیریت در امور داخلی شرکت ها در حوزه ی استراتژی سرپرستی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ممکن است دوست داشته باشید