طبق گزارش BP، از بین 52 تولیدکننده بزرگ نفت دنیا، ایران در رتبه هفتم قرار گرفته است. شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم (BP) هفتاد و یکمین گزارش سالانه خود با عنوان «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲» را به تازگی منتشر کرده است. به گزارش فارس، از بین 52 تولیدکننده بزرگ نفت دنیا در سال 2021، ایران در رتبه هفتم قرار گرفته است. در سال 2020 ایران در رتبه نهم قرار داشت.

ایران در رتبه هفتم، تولیدکننده بزرگ نفت دنیا

توسط

طبق گزارش BP، از بین 52 تولیدکننده بزرگ نفت دنیا، ایران در رتبه هفتم قرار گرفته است.

شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم (BP) هفتاد و یکمین گزارش سالانه خود با عنوان «مرور آماری انرژی جهان ۲۰۲۲» را به تازگی منتشر کرده است.

به گزارش سندبادسل نیوز، از بین 52 تولیدکننده بزرگ نفت دنیا در سال 2021، ایران در رتبه هفتم قرار گرفته است. در سال 2020 ایران در رتبه نهم قرار داشت.

ممکن است دوست داشته باشید