مشخصات امنیتی اسکناس

مشخصات امنیتی اسکناس هزار تومانی و 2 هزار تومانی

توسط

خصوصیات امنیتی قابل مشاهده زیر نور ماوراء بنفش اسکناس دو هزار تومانی و هزار تومانی جدید به این صورت است که؛ کاغذ اسکناس بازتاب نور ماورابنفش را منعکس نمی‌کند و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده که زیر نور ماورابنفش در ۴ رنگ قابل مشاهده می‌باشند. امضا و شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب فلور سنتی چاپ شده‌اند که در زیر نور ماورا بنفش به رنگ زرد قابل مشاهده هستند.
 

مشخصات امنیتی اسکناس 2 هزار تومانی

همچنین مشخصات امنیتی اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی شامل موارد زیر است که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید:

مشخصات امنیتی اسکناس 2 هزار تومانی

طراحی خطی: طراحی کلیه نقوش اسکناس به صورت خطی و با استفاده از نرم‌افزار‌های امنیتی انجام گرفته و هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در صورتی که در نمونه‌های جعلی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ابزار بزرگ نمایی قابل تشخیص‌اند.

طراحی خطی سه‌بعدی (مدالین): طراحی ویژه‌ای که در آن نقش‌ها به صورت برجسته به نظر می‌آیند.

طرح مکمل: قسمتی از عدد۲ به صورت ناقص در رو و قسمتی دیگر پشت اسکناس چاپ شده است که این دو قسمت در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۲ را به صورت کامل نمایش می‌دهند.

طرح مخفی: این طرح در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار دارد و با قراردادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریبا اققی، در مقابل نور نمایان خواهد شد.
چاپ برجسته: این چاپ با سهولت با انگشتان دست قابل لمس و شناسایی استو تصویر پرتره امام خمینی (ره) عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی اسکناس به این روش چاپ شده‌اند.

ریزنوشته (میکروپرینت): نوشته‌های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ‌نمایی قابل مشاهده هستند و تنها به وسیله دستگاه‌های چاپ امنیتی چاپ می‌شوند.
علامت مخصوص روشندلان: علامت ویژه‌ای که توسط چاپ برجسته ایجاد می‌شود. این علامت در گوشه پایین سمت راست اسکناس برای تشخیص مبلغ توسط روشندلان قرار گرفته است و به آسانی لمس می‌شود.

واتر مارک: تصویر سه‌بعدی پرتره امام خمینی (ره) و عدد ۲ به صورت روشن در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.

نخ امنیتی پنجره‌ای هولوگرافیک: این نخ به شکلی درون کاغذ قرار گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی است و با قرار دادن اسکناس در مقابل نور تمام نخ دیده می‌شود. این نخ دارای پوشش ویژه‌ای است که در مقابل نور و یا تغییر زاویه دید به صورت هفت رنگ دیده می‌شود. همچنین بر روی آن عبارت لاتین IR.IRAN و نقشه ایران درج شده است.

شماره سریال: شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب آبی فلورسنت چاپ شده‌اند که تحت تابش اشعه ماورابنفش به رنگ فیروزه‌ای تغییر رنگ می‌دهند.

پوشش ورنی موضعی: جهت جلوگیری از تماس دست با اسماءمتبرکه، بخشی از اسکناس از چاپ ورنی پوشش داده شده است.
پشت اسکناس ۲۰هزار ریالی جدید نمایی از مقبره‌الشعرا در تبریز ثبت شده است.
 

مشخصات امنیتی اسکناس هزار تومانی

همچنین مشخصات امنیتی اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی شامل موارد زیر است که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید:
 

مشخصات امنیتی اسکناس هزار تومانی

طراحی خطی: طراحی کلیه نقوش اسکناس به صورت خطی و با استفاده از نرم‌افزار‌های امنیتی انجام گرفته و هر خط حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود است. در صورتی که در نمونه‌های جعلی خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شده اند و به راحتی به وسیله ابزار بزرگ نمایی قابل تشخیص‌اند.

طراحی خطی سه‌بعدی (مدالین): طراحی ویژه‌ای که در آن نقش‌ها به صورت برجسته به نظر می‌آیند.
طرح مکمل: قسمتی از عدد ۱ به صورت ناقص در رو و قسمتی دیگر پشت اسکناس چاپ شده است که این دو قسمت در مقابل نور همدیگر را تکمیل کرده و عدد ۱ را به صورت کامل نمایش می‌دهند.

طرح مخفی: این طرح در چاپ برجسته به صورت مخفی قرار دارد و با قراردادن اسکناس در راستای چشم به شکل تقریبا اققی، در مقابل نور نمایان خواهد شد.
چاپ برجسته: این چاپ با سهولت با انگشتان دست قابل لمس و شناسایی استو تصویر پرتره امام خمینی (ره) عبارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارزش اسمی اسکناس به این روش چاپ شده‌اند.

ریزنوشته (میکروپرینت): نوشته‌های بسیار ریزی که با ابزار بزرگ‌نمایی قابل مشاهده هستند و تنها به وسیله دستگاه‌های چاپ امنیتی چاپ می‌شوند.
علامت مخصوص روشندلان: علامت ویژه‌ای که توسط چاپ برجسته ایجاد می‌شود. این علامت در گوشه پایین سمت راست اسکناس برای تشخیص مبلغ توسط روشندلان قرار گرفته است و به آسانی لمس می‌شود.

واتر مارک: تصویر سه‌بعدی پرتره امام خمینی (ره) و عدد ۱ به صورت روشن در خمیره کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.
نخ امنیتی پنجره‌ای هولوگرافیک: این نخ به شکلی درون کاغذ قرار گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی است و با قرار دادن اسکناس در مقابل نور تمام نخ دیده می‌شود. این نخ دارای پوشش ویژه‌ای است که در مقابل نور و یا تغییر زاویه دید به صورت هفت رنگ دیده می‌شود. همچنین بر روی آن عبارت لاتین CBI و نشان بانک مرکزی درج شده است.

شماره سریال: شماره سریال‌ها با استفاده از مرکب مشکی فلورسنت چاپ شده‌اند که تحت تابش اشعه ماورابنفش به رنگ زرد تغییر رنگ می‌دهند.

پشت اسکناس ۱۰ هزار ریالی جدید نمایی از آرامگاه ابوعلی‌سینا در همدان ثبت شده است.

ممکن است دوست داشته باشید