https://www.blog.sandbadcell.com/

نرخ جدید قیمت کلزا اعلام شد +1401

توسط

رئیس خانه کشاورز گلستان با بیان اینکه امروز در شورای قیمت گذاری قیمت جدید کلزا مصوب می شود، گفت: مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید کلزا به کشاورزانی که محصول خود را با قیمت 15 هزار تومان به دولت تحویل دادند پرداخت خواهد شد.

به گزارش سندبادسل، علیقلی ایمانی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کشاورزان در برهه ای از زمان محصول را کاشتند و سپس از آن نگهداری کردند اما امروز در زمان برداشت انتظار دارند آورده ای داشته باشند تا بتوانند زندگی خود را تأمین کنند که متأسفانه امسال برای محصول کلزا چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: قیمت کلزا در ابتدای فصل کشت 15 هزار تومان تعیین شد که این قیمت در شرایط اقتصادی آن زمان قیمت خوبی بود و کشاورزان از این قیمت احساس رضایت داشتند اما با اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش پنج برابری قیمت روغن انتظار می رفت قیمت کلزا به عنوان ماده اولیه تولید روغن افزایش پیدا کند که ما به عنوان عضوی از شورای قیمت گذاری تقاضای تجدیدنظر در نرخ کلزا را مطرح کردیم اما به دلیل مشغله های وزیر جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورای قیمت گذاری، جلسه تصمیم گیری در خصوص این موضوع به امروز موکول شد و در این نشست قیمت جدید کلزا براساس تورم، نرخ روغن در بازار و هزینه ها اعلام خواهد شد.

رئیس خانه کشاورز گلستان بیان کرد: گرچه قیمت خرید تضمینی 15 هزار تومان اعلام شده بود اما وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردند که امروز در شورای قیمت گذاری قیمت جدید کلزا مصوب می شود و مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید کلزا به کشاورزانی که کلزا را با قیمت 15 هزار تومان تحویل دادند پرداخت خواهد شد، کاش این اتفاق در استان گلستان هم رخ می داد و کشاورزان محصول را با قیمت 15 هزار تومان به دولت می فروختند و امروز که قیمت جدید اعلام می شود مابه التفاوت آن را از دولت می گرفتند و این همه در حق آنها اجحاف نمی شد.

بخش خصوصی با تحمیل افت های شدید در حق کلزاکاران اجحاف کرد

ایمانی با بیان اینکه کارخانجات می دانستند که با افزایش چندبرابری قیمت روغن قیمت ماده اولیه آن نیز باید افزایش یابد لذا با اعلام قیمت 23 هزار تومان اقدام به خرید کردند، تصریح کرد: متأسفانه در فقدان حضور کارشناسان و عوامل نظارتی در مراکز خرید بخش خصوصی تا جایی که می توانست در حق کشاورز اجحاف کرده و افت های بسیار شدیدی را به این قشر تحمیل کرده است.

وی تأکید کرد: کشاورزانی که محصول را با زحمت بسیار برداشت کردند کارخانجات یا محصول آنها را با افت های زیاد خریداری کردند و یا اینکه آن را برگشت دادند که کلزاکاران مجبور شدند محصول را به دلالان بفروشند و متأسفانه دلالان محصول خریداری شده را به کارخانجات می فروشند و این چرخه به کشاورز آسیب می زند.

دبیر خانه کشاورز گلستان با بیان اینکه امسال محصول کلزا در گلستان به ندرت بالای 20 هزار تومان خریداری شده است، یادآور شد: با توجه به تورم، قیمت روغن و همچنین وضعیت بازار جهانی قیمت کارشناسی کلزا 25 هزار و 300 تومان است و با افزایش قیمت روغن، قیمت تعیین شده برای کلزا بسیار پایین بوده است.

ایمانی با بیان اینکه وقتی کارخانه دار محصول کشاورز را 20 درصد اُفت کیفیت می زند یعنی از یک هزار کیلوگرم محصول کلزا 200 کیلوگرم کم می شود و با این اقدام کشاورز خسارت زیادی را متحمل می شود، افزود: اگر به طور متوسط افت کلزا 15 درصد در نظر گرفته شود باز هم کلزا به قیمت 19 هزار و 550 تومان خریداری شده لذا کارخانجات نباید بر سر کشاورز منت بگذارند که ما در راستای منافع کشاورزان کلزا را به قیمت 23 هزار تومان خریداری کردیم؟ آیا اگر قیمت روغن افزایش نمی یافت باز هم بخش خصوصی حاضر به چنین کاری می شد؟

وی با بیان اینکه اعلام آمادگی بخش خصوصی در گلستان برای خرید کلزای 23 هزار تومانی کاملا به نفع آنها تمام نشده نه کشاورز، تأکید کرد: متأسفانه بازار آشفته ای که با تعلل شورای قیمت گذاری و به دلیل مشغله های دولت و وزیر جهاد کشاورزی رخ داد موجب شد که قیمت کلزا سریعاً تصمیم گیری و اعلام نشود.

ممکن است دوست داشته باشید