beginning of bread smart

آغاز به کار هوشمند سازی نان در تیر ماه 1401

توسط

محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:  زمان اجرای سراسری طرح فروش نان با دستگاه های هوشمند هنوز مشخص نشده است اما پیش بینی می‌شود حداکثر تا یک ماه دیگر یعنی تا پایان تیر ماه در کل کشور  به مرحله اجرا درآید. 

وی افزود: با توجه به اینکه سرعت نصب دستگاه‌های کارتخوان در استان‌های زنجان، گلستان، فارس و قزوین افزایش یافته و اکنون نیز به تهران رسیده، نشان می دهد خطاهای این طرح مشخص و رفع شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اکنون شاهد این اتفاق هستیم که آرد از نانوایی‌های دولتی خارج و به نانوایی‌های آزادپز برده و این محصول خارج از شبکه عرضه می‌شود.  

وی تصریح کرد: در گذشته با توجه به اینکه قیمت آرد همه جای کشور تقریبا یکسان بود این محصول به خارج از کشور قاچاق می‌شد اما اکنون به جای خروج از کشور در داخل کشور و بین واحد‌های یارانه ای و آزاد خرید و فروش می‌شود.

قربانی با بیان اینکه دولت برای اینکه بتواند از خروج آرد خارج از شبکه جلوگیری کند باید هرچه زودتر این طرح را به مرحله اجرایی برساند، اظهار داشت: 83 هزار دستگاه کارت خوان هوشمند برای اجرای این طرح در کشور نیاز است که به نظرمی رسد با تامین این دستگاه‌ها این طرح ملی عملیاتی شود.

وی گفت: در حال حاضر در برخی استان‌ها گزارش داریم که برای خرید نان صف تشکیل شده است یا برخی از نانوایی‌ها به بهانه اینکه آردشان تمام شده فعالیت خود را تعطیل کرده‌اند اما در سیستم جدید عرضه نان سنتی کنترل‌های هوشمندی وجود دارد.

ممکن است دوست داشته باشید